+36 53 369 481
info@cegledhandball.hu

TAO információ

by: kolibri

0

TAO információ

by: kolibri

0

Idén is lehetőség nyílik rá, hogy a TAO segítségével támogassák klubunkat. A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik arra, hogy a Társasági Adókedvezmény (TAO) segítségével támogassák a Ceglédi KK SE-t.

Pár információ:

 

Kiket, milyen célra lehet támogatni?

Támogatott sportágak: esetünkben csak kézilabda
Támogatottak: elsősorban a sportszervezet
Támogatási jogcímek:
– Utánpótlás-nevelés költségei (támogatási intenzitás mutató (TIM): 90%)
– Személyi jellegű ráfordítás (TIM: 50%)
– Versenyeztetéssel összefüggő költségek (TIM: 90%)
– Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (TIM: 70%)

 

Ki és hogyan támogathat?

Támogatók: a társasági adó törvény szerinti Adózók lehetnek. Támogatók, akik tárgyévi eredményük alapján társasági adó fizetésére kötelezettek.

Támogatás formái: az adóévben
– visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás,
– véglegesen átadott pénzeszköz,
– térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
– térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

A támogatás költségként elszámolható, így csökkenti a társasági adó alapot és egyben társasági adó csökkentő is.

 

Az társasági adókedvezmény mértéke és igénybevételének szabályai.

Az adókedvezmény mértéke a számított társasági adó kötelezettség 70%-a (az egyéb társasági adó kedvezmények figyelembevétele után)

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele:

  • A Támogatónak a támogatási igazolás kiállításkor köztartozásmentes adózónak kell minősülnie,
  • A sportági szakszövetség által kiállított támogatási igazolás kézhezvétele a támogatás folyósítása előtt
  • A támogatás összegének a támogatási igazoláson feltüntette a Támogatott által megnyitott elkülönített bankszámlákra történő utalása
  • A támogatás összegének 1%-nak a nemzeti sportintézetnek történő átutalása
  • A támogatás nyújtásának bejelentése a folyósítást követő 8 napon belül a NAV honlapján közzétett ajánlott formában
  • Az adókedvezményt a juttatás évében, a következő 3 adóévben lehet igénybe venni, függetlenül attól, hogy a támogató növeli-e az adózás előtti eredményét a társasági adóalap megállapításakor a támogatás összegével
  • A támogatás fejében a Támogató nem kaphat semmilyen ellenszolgáltatást a Támogatottól
  • A támogatás nem helyettesítheti a korábbi, még érvényes vagy jövőbeni szponzorációs szerződést

 

A sporttámogatási projekt lépései.

1. lépés Elfogadott sportfejlesztési program – A Sportszervezet kérelme alapján az Országos Szakszövetség adja ki
2. lépés Támogatási szerződés – A Sportszervezet és a Támogató kötik egymással
3. lépés Támogatási igazolás kérelem – A Sportszervezet feladata
4. lépés Támogatási igazolás – Az Országos Szakszövetség állítja ki a Sportszervezet és a Támogató részére
5. lépés Támogatás folyósítása és az NSI 1 % megfizetése– A Támogató feladata
6. lépés NAV adatszolgáltatás – A Támogató feladata

 


Van-e a Támogatónak kockázata?

Támogató, ha
– köztartozásmentes adózónak minősül, és
– érvényes támogatási igazolás birtokában, annak
– kiállítását követően folyósítja, nyújtja a támogatást és
– a támogatási igazoláson feltüntetett elkülönített bankszámlákra utal, és
– a támogatás összegének 1 %-t átutalja az NSI-nek, és
– 8 napon belül eleget tesz a NAV felé bejelentési kötelezettségének a NAV által közzétett ajánlott formában
jogosult az adókedvezmény igénybevételére és mentesül minden további a támogatás felhasználásból fakadó jogkövetkezmény alól.

 

Miért éri meg részt venni támogatói oldalról a sportkedvezményhez kapcsolódó támogatási rendszerben?

– Az adott támogatások tökéletesen beilleszthetőek a Támogató társadalmi felelősség vállalási politikájába
– A támogatás nyújtása konkrét pénzügyi megtakarítással jár a támogatás folyósításának adóévében,
– 10%-os társasági adó kulcs esetén 0,7% az effektív pénzügyi megtakarítás
– 19%-os társasági adó kulcs esetén 2,3% az effektív pénzügyi megtakarítás
– A tárgyévben elszámolt társasági adó kedvezmény okán a következő két adóévben alacsonyabb a társasági adó előleg fizetési kötelezettség